Aanleg fietsersbrug N36 – Marquettestraat in Deerlijk gaat van start.

Vanaf 14 september zal de aannemer, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, starten met de aanleg van de fietsersbrug over de N36 ter hoogte van het kruispunt met de Marquettestraat. De start van de eigenlijke werken betekent wel dat er hinder zal zijn voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien tegen de start van het bouwverlof 2018.

De voorbije maanden werden de voorbereidende grondwerken uitgevoerd en ondertussen heeft de grond zich voldoende gezet om de werken te kunnen aanvangen.  Ook het kruispunt met de Kleine Tapuitstraat werd ondertussen heringericht. Momenteel is de aannemer bezig met de laatste voorbereidende werken: het wegnemen van de voorbelasting en zorgen voor een goede werkvloer zodat de werf toegangelijk is voor de zware machines.

Start eigenlijke werken  

Vanaf 14 september zal de aannemer starten met de aanleg van de paalfundering voor de brugpijlers. Vanaf deze datum wordt de Gaversstraat ook definitief afgesloten van de N36.

Bovenstaande werken zorgen voor verkeershinder op de N36 gezien de paalfunderingsmachine gedeeltelijk op de rijweg komt te staan.
Vanaf 18 september tot 23 september zal het rechterrijvak van de N36 richting E17 worden ingenomen ter hoogte van de werf. Het verkeer richting E17 kan door over 1 versmalde rijstrook. De fietsers kunnen via een afbuiging naar de N36 hun weg vervolgen.
Vanaf 23 september tot vermoedelijk eind oktober zal het rechterrijvak van de N36 richting Harelbeke / Izegem  worden ingenomen ter hoogte van de werf. Het verkeer komende van de E17 kan door over 1 versmalde rijstrook. De Fietsers moeten de reeds bestaande omleiding volgen.

De paalfundering wordt uitgevoerd door middel van schroefpalen wat betekent dat dit trillingvrij kan gebeuren en er slechts een beperkte geluidshinder zal zijn.

Daarnaast worden ook pijlers, landhoofden, riolering en de keerwanden gerealiseerd. Vermoedelijk zal de aannemer hiermee bezig zijn tot eind december. Deze werken gebeuren naast de N36 en zullen geen verkeershinder veroorzaken.

Montage brugonderdelen

Vanaf januari zal de aannemer starten met de montage van de brug over de N36 zelf. De drie losse onderdelen worden aan mekaar gelast op de werf naast de N36 maar om die werken te kunnen uitvoeren moet een deel van de N36 worden ingenomen.  De rijstroken richting E17 (komende van Izegem) worden volledig afgesloten. Het verkeer richting E17 wordt met behulp van een doorsteek door de middenberm op het rijvak richting Izegem gebracht. In beide richtingen moet het verkeer over 1 rijstrook. Deze montagewerken duren vermoedelijk tot eind februari.
De montage van de overige delen van de stalen brug / de aanleg van de aanloophellingen en de weg zelf zal gebeuren in de loop van 2018.  Meer info volgt in een later persbericht.

Meer info over hoe die fietsbrug er precies zal uitzien vindt je op de webpagina: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-fietsers-en-voetgangersbrug-over-n36-deerlijk