Busbaan op Boudewijnlaan richting Hasselt

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2019

UPDATE: 11/06/2019
De werken werden uitgevoerd vanaf vrijdagavond 14 juni 2019 tot maandagochtend 17 juni 2019.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op een gedeelte van de Boudewijnlaan (N702) in Diepenbeek een busbaan richting Hasselt aanleggen.

Deze zal vertrekken vanaf de bushalte “Bewel Diepenbeek” ter hoogte van de Ginderoverstraat en lopen tot aan de bocht ter hoogte van de Mizerikstraat. De ingreep zal er voor zorgen dat de bussen, die aan de halte vertrekken, veiliger en vlotter zullen kunnen invoegen op de Boudewijnlaan.

Creatie busbaan door middel van aanpassing markeringen

Het asfalt van het wegdek wordt in de werfzone over de volledige breedte vernieuwd. Om de busbaan te creëren zal het agentschap de markeringen binnen deze zone aanpassen. De busbaan zal over het voormalige fietspad lopen. Voorbij de bushalte zullen de twee 2 rijvakken voor automobilisten overgaan naar één rijstrook om verderop veilig samen te kunnen voegen met de busbaan.

De maximumsnelheid zal binnen deze invoegzone ook verlaagd worden tot 70 km/u. Verderop in de bocht geldt er 50 km/u.

Minderhinder-maatregelen: weekend- en nachtwerk 

Om de hinder voor het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er enkel ‘s nachts en tijdens het weekend gewerkt. De vernieuwing van het wegdek en het aanbrengen van de markeringen is voorzien tijdens een weekend in het voorjaar 2019. De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vanaf vrijdagavond zal het verkeer ter hoogte van de werfzone in beide richtingen over één versmalde rijstrook rijden aan de zuidzijde van de N702. Daarvoor worden tijdelijke doorsteken in de middenberm voorzien in de richting van Hasselt. Op maandagochtend gaat de vernieuwde rijweg richting Hasselt terug open.

Voorafgaand en aansluitend zijn er ook enkele nachten werken in de bermen en aan de wegranden om o.a. de doorsteken te maken en opnieuw te verwijderen. Indien nodig voor de veiligheid wordt dan één rijstrook van de rijweg ingenomen als werfzone.

 

Werfzone tijdens weekendwerk: