Kamperbaan: Installatie Wildwaarschuwingssysteem

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2018 tot maart 2019

Sinds begin 2019 staan er vaste verkeersborden (snelheidsverlaging) ter hoogte van de oversteekplaatsen voor wild op de Kamperbaan. 
Deze zullen nog vervangen worden door dynamische verkeersborden, die aan de detectiesystemen worden gekoppeld. 

Eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen 

Beveiligde oversteekplaatsen voor wild op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel

In het najaar van 2018 zal de Vlaamse overheid een slim wildwaarschuwingssysteem plaatsen langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel. Dat zal weggebruikers ter hoogte van specifieke oversteekpunten via dynamische verkeersborden waarschuwen voor overstekend wild. De maatregel moet verkeersongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of begrenzen. Met dit proefproject bundelen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid de krachten in Bosland.

Aan beide zijden van de Kamperbaan komt een ecoraster over een afstand van 4 km. Bij de plaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de plaatselijke fauna en flora. Op twee plaatsen komen openingen in de afrastering. Hier worden vervolgens wilddetectiesystemen geplaatst die gekoppeld zullen zijn aan dynamische verkeersborden. Zo ontstaan langs de drukke gewestweg twee specifieke locaties waar een dynamisch systeem de weggebruikers waarschuwt voor het overstekend wild. De Kamperbaan doorsnijdt immers Europees beschermd natuurgebied.

Op de natuurlijke reisroutes

De eerste oversteekplaats bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de Kamperbaan, aan de kant van Hechtel, waar het bos overgaat in open heideterrein. De tweede oversteekplaats komt nabij het hekwerk van de militaire basis aan de kant van Leopoldsburg. Beide locaties zijn vandaag gekend als frequent gebruikte migratieroutes voor allerlei wilde dieren. 

Wanneer de dynamische verkeersborden oplichten, weten weggebruikers dat de mogelijkheid bestaat dat dieren de weg zullen oversteken. Zo worden ze aangemaand hun rijgedrag hierop aan te passen. 

Verloop werkzaamheden

In september startte de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens heeft hij langs het volledige traject de ecorasters geplaatst. Vanaf midden december 2018 zal de aannemer de nodige kabels en leidingen aanleggen en vervolgens het eigenlijke wildwaarschuwingssysteem installeren. Deze werkzaamheden zullen weinig of geen hinder voor het verkeer veroorzaken. 

Als alles vlot verloopt, zal het volledige systeem in eind maart 2019 operationeel zijn.

Evaluatie van gezamenlijk proefproject 

Dit eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen is een gezamenlijk proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving en Bosland. Zo streven ze naar een samenhangend natuurnetwerk in de regio. In de peirode na de ingebruikname zal de efficiëntie van het systeem geëvalueerd worden. Deze informatie zal vervolgens benut worden om na te gaan of een dergelijk systeem ook op andere plaatsen in Vlaanderen een bijdrage kan leveren aan ontsnippering voor natuur in combinatie met verkeersveiligheid voor de weggebruiker.