Pathoekeweg : Bouw aansluiting van de nieuwe verbindingsweg N371 met de Pathoekeweg.

In het kader van de A11 wordt de nieuwe verbindingsweg aangesloten op de Pathoekeweg. De aansluiting situeert zich vlak naast de brandweerkazerne in de Pathoekeweg. De werken starten in de week van 13 juni en zullen duren tot en met oktober. De aansluiting wordt in 2 helften aangelegd, gemotoriseerd verkeer zal de werf kunnen passeren door middel van verkeerslichten. Fietsers worden door de werf gekanaliseerd.

De werken omvatten de aansluiting met de Pathoekeweg en de volledige  vernieuwing van de Pathoekeweg ter hoogte van de nieuwe aansluiting. In een eerste fase wordt de rijrichting richting N348 aangelegd, deze fase start in de week van 13 juni en zal duren tot de 1ste week van augustus. De nieuwe verharding van de Pathoekeweg is platenbeton, het uitharden van het beton duurt 4 weken en zal plaats vinden tijdens het bouwverlof.
Tijdens de tweede fase wordt de rijrichting Brugge vernieuwd en wordt er aangesloten op de nieuwe verbindingsweg richting Blankenbergse steenweg (N371). Deze werken starten in de 2de week van augustus en duren tot de 3de week van oktober. Ook hier is een uithardingstermijn van 4 weken voorzien.
Tijdens beide fasen kan gemotoriseerd verkeer door middel van verkeerslichten de werfzone kruisen. Fietsers zullen terug op het fietspad rijden, de werf zullen ze via een corridor kunnen dwarsen.

Eenmaal alle werken zijn uitgevoerd zal het verkeer van en naar de Blankenbergse steenweg (N371) via deze nieuwe aansluiting plaats vinden. Het kruispunt wordt dan wel tijdelijk heringericht om de huidige verkeerstromen te kunnen verwerken. Meer info volgt in een later persbericht.