Leuven en Herent: aanpassingen oversteekplaatsen aan kruising Nieuwe Mechelsesteenweg met E314

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

Update 16/01/20: Vanaf maandag 20 januari tot en met donderdag 23 januari voert Wegen en Verkeer voorbereidende boringen uit op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de E314 om de elektriciteitskabels van de nieuwe verkeerslichten te kunnen trekken. Deze boringen vormen de start van een aantal aanpassingswerken die tussen februari en eind maart (op het einde van de aanpassingswerken, eind maart, zal Wegen en Verkeer de lichtenregeling maximaal conflictvrij maken), worden uitgevoerd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) met de E314 om de verkeerssituatie veiliger te maken. Tijdens deze voorbereidende werken maakt de aannemer gebruik van mobiele werfsignalisatie die voor tijdelijke en wisselende hinder zal zorgen voor zowel het verkeer dat gebruik maakt van de op- en afritten, als voor het doorgaand verkeer op de Nieuwe Mechelsesteenweg. Om de hinder te beperken zullen de boringen buiten de spitsuren plaatsvinden. 

Wegen en Verkeer voert in het voorjaar van 2020 aanpassingen uit aan de oversteekplaatsen aan de kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) en de E314 in Leuven en Herent. Om de veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers te verhogen, worden extra verkeerslichten geplaatst, de fietspaden lokaal aangepast en de lichtenregeling conflictvrij gemaakt.

Concrete aanpassingen (voorjaar 2020)

Concreet voert Wegen en Verkeer in 2020 de volgende aanpassingen door aan de kruisingen van de Nieuwe Mechelsesteenweg met de E314. 

  • Extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: op dit moment steken fietsers de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, komen hier extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt. 
  • Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg. Op deze manier hebben fietsers beter zicht op aankomend verkeer. 
  • Bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Nieuwe Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

Deze aangepaste situatie zorgt ervoor dat er beperkt langere wachttijden zullen ontstaan voor het autoverkeer. Omdat de verkeersveiligheid prioriteit is, kiest Wegen en Verkeer er voor om de aanpassingen door te voeren. Uit studies die Wegen en Verkeer heeft uitgevoerd, blijkt bovendien dat deze extra wachttijden zullen meevallen. 

Aanpassingen in kaart

 

Situatie na de aanpassingen

Het kruispunt van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de oprit richting Brussel (links) en afrit komende van Lummen (rechts) ten noorden van de E314. Hier komen extra verkeerslichten aan de bypass, het fietspad wordt heraangelegd en er komt een fietsoversteekplaats op van de Nieuwe Mechelsesteenweg. 

 

De kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de oprit richting Lummen (rechts) en afrit komende van Brussel (links) ten zuiden van de E314. Aan de bypass komt een extra verkeerslicht en het fietspad wordt heraangelegd.

Op langere termijn: herinrichting Nieuwe Mechelsesteenweg ter hoogte van op- en afrittencomplex

Wegen en Verkeer plant op langere termijn een ingrijpende herinrichting van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. In 2019 werkte Wegen en Verkeer samen met de betrokken gemeentebesturen een eerste voorontwerp voor de nieuwe situatie uit. Dit voorontwerp zal door het studiebureau verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp tegen midden 2020. De belangrijkste elementen uit het voorontwerp samengevat:

  • Dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) 
  • Fiets- en voetgangerstunnels ter hoogte van de Vlietstraat en ter hoogte van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26a)
  • Fiets- en voetgangerstunnels over de op- en afrit E314 ten westen van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) + fiets- en voetgangersbrug over de E314 
  • Aansluitingen Mechelsesteenweg (N26a) en Kareelveld-Oost op Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) worden afgesloten voor autoverkeer. Er komt een nieuwe overzichtelijke en veilige aansluiting met verkeerslichten voor autoverkeer.
  • Aanleg busbaan richting Herent tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314

Lees hier meer over de grote herinrichting.