Hinderpremie

Elke kleine onderneming die ernstig is gehinderd door werken en binnen de afgebakende groep valt, kan aanspraak maken op een hinderpremie, ongeacht het al dan niet sluiten van de zaak. Ondernemingen die in aanmerking komen, worden hier automatisch en tijdig van op de hoogte gebracht. De uitbetaling moet wel tijdig door de onderneming zelf worden aangevraagd via onze webapplicatie. De hinderpremie is vastgesteld op 2000 euro. 

De hinderpremie voorziet financiële ademruimte, voor een onderneming, om concrete acties op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door een brochure uit te geven met uitleg over de bereikbaarheid, het opstarten van een webshop, het voorzien van promotieacties voor de klanten die de wegenwerken trotseren, …

Vraag hier uw hinderpremie aan. Hou uw e-ID en kaartlezer bij de hand.

De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding en geldt niet voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.

Als u wettelijke vertegenwoordiger bent voor de onderneming kan u de hinderpremie onmiddellijk aanvragen via de link hierboven..

Meer informatie op de website van Vlaio.