Woluwedal (R22) Zaventem en Kraainem: herinrichting en heraanleg riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum 4 augustus 2015
 • Wat? Herinrichting kruispunten van Woluwedal
 • Waar? In Woluwedal op de kruising met de Leuvensesteenweg, Oudstrijderslaan en de Tramlaan.
 • Wanneer? Start op 4 augustus 2015 en duren ongeveer twee jaar.
 • Hinder? Extra hinder verwacht bovenop de structurele hinder. Doorgaand verkeer via E40 of Brusselse ring (R0)

UPDATE: de werken werden in december 2015 gestaakt wegens problemen met de fundering van de riolering. Het is momenteel nog onbekend wanneer er een oplossing uitgewerkt kan worden en de aannemer de fundering kan afwerken (zie 'actuele werken' voor meer informatie hierover).  Ondertussen kunnen er geen andere werken gebeuren: voor de aannemer de bovenbouw van de nieuwe weg (kant rijrichting Vilvoorde) kan aanleggen, moet hij de riolering afwerken. Wegen en Verkeer, de aannemer en de betrokken specialisten doen momenteel het nodige voorbereidingswerk opdat die werken zo snel mogelijk kunnen hervatten. 

Situering van de werken

In augustus 2015 startte Wegen en Verkeer met de herinrichtingswerken in Woluwedal (R22). Wegen en Verkeer werkt eerst aan de kant van de weg in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting). Daarna wordt er gewerkt aan de kant van de weg in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting).

Situering project
Situering werken (in Zaventem en in Kraainem)

 

Actuele werken

Onderzoek naar draagkracht funderingspalen:

 • Wegen en Verkeer werkte in 2015 aan de fundering van de riolering in Woluwedal. In diverse delen van de Woluwelaan, Tramlaan en Oudstrijderslaan werden palen in de ondergrond geplaatst om de nieuwe riolering te ondersteunen. Deze paalfundering is noodzakelijk omdat de ondergrond zelf niet stabiel genoeg is om de nieuwe riolering te dragen.

 • In het najaar van 2015 werd een paalbelastingsproef uitgevoerd. Uit deze proef, die de draagkracht van de palen meet, kwam naar voren dat de gebruikte palen over onvoldoende draagkracht beschikken.

Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens de werken

Alle verkeer op rijstroken richting Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting)

Ter hoogte van de kruispunten met de Leuvensesteenweg (N2) en de Tramlaan/Oudstrijderslaan sluit Wegen en Verkeer de rijstroken in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting) af. Om verkeer in beide rijrichtingen mogelijk te houden, wordt alle verkeer op de rijstroken in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe gebracht. Daar beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook.

Keerpunten sturen het verkeer op de Woluwelaan

 • Het verkeer op de Woluwelaan kan tijdens de werken de zijstraten alleen rechts in- en uitrijden.
 • Vanaf de Leuvensesteenweg (N2), Tramlaan en Oudstrijderslaan kan het verkeer tijdens de herinrichtinswerken aan de kruispunten enkel nog rechtsaf slaan naar de Woluwelaan (R22).
 • Het verkeer dat vanuit die straten komt en linksaf wil slaan of rechtdoor wil rijden, moet omrijden via de keerpunten op Woluwelaan om hun route in deze richting verder te zetten.

Linksaf beweging aan afrit Kraainem (nr. 2) richting Vilvoorde afgesloten (verkeer E40 richting Leuven/Luik)

 • Tijdens de volledige duur van de werken is het onmogelijk voor het verkeer vanuit Brussel om via de afrit Kraainem (nr. 2) linksaf te slaan richting Machelen of Vilvoorde.
 • Dit verkeer moet rechtsaf slaan om via het keerpunt rechtsomkeer te maken.
 • Het verkeer kan gebruik maken van de afritten in Sterrebeek via de E40 (afrit 21), Wezembeek-Oppem via de R0 (afrit 2), en Kraainem via beide vermelde afritten.
 • Het verkeer vanuit Brussel richting Sint-Lambrechts-Woluwe of de Cliniques Universitaires Saint-Luc kan wel nog altijd rechtsaf rijden vanaf de afrit Kraainem (nr. 2).

Twee rijstroken in Oudstrijderslaan richting Woluwelaan ingenomen tot eind 2015

 • Wegen en Verkeer neemt tot het einde van 2015 aan de kant rijrichting Woluwelaan de volledige twee rijstroken in vanaf de oprit naar de E40 tot aan het kruispunt met de Woluwelaan.
 • Om verkeer in twee richtingen mogelijk te houden, voorziet Wegen en Verkeer ter hoogte van het kruispunt met de oprit van de E40 een doorsteek voor het verkeer richting Woluwelaan.
 • Aan de zijde richting Sterrebeek beschikt het verkeer dan over één rijstrook in elke rijrichting.

Maatregelen houden woonwijken bereikbaar en leefbaar

Om het verkeer op en rond de gewestweg R22 (Woluwedal) vlot te laten verlopen in de nieuwe verkeerssituatie, moet Wegen en Verkeer ook in de omliggende straten tijdelijke ingrepen doorvoeren:

 • Vanaf de Grote Kloosterstraat kan het verkeer niet meer rechtstreeks naar de Woluwelaan (R22) rijden. Het verkeer kan de Woluwelaan bereiken via de Frans Smoldersstraat en de Leuvensesteenweg (N2). Ook het verkeer van de Frans Smoldersstraat zelf moet via de Leuvensesteenweg (N2) naar de Woluwelaan rijden.
 • Het verkeer uit de Jozef van Damstraat moet aan het kruispunt met de Woluwelaan verplicht rechtsafslaan in de richting van Woluwe. Indien u in de richting van Vilvoorde wil rijden, dient u ook eerst rechtsaf te slaan aan het kruispunt en gebruik te maken van de keerpunten verderop de Woluwelaan.
 • Het verkeer op de Woluwelaan zelf kan via dit kruispunt de Jozef van Damstraat niet meer inrijden. Het verkeer moet omrijden via de Leuvensesteenweg (N2), Voordestraat en Veste.
 • Om deze omleiding vlot te laten verlopen worden de Voordestraat, Veste en het eerste deel van de Jozef van Damstraat enkelrichting gemaakt vanaf de Leuvensesteenweg (N2) in de richting van Rijmelgem.
 • In de omgekeerde richting maakt Wegen en Verkeer tijdelijk de Sint-Stefaansstraat enkelrichting van Terwilgen tot Broekstraat voor een vlotte verkeerscirculatie.   

 

Omleidingen voor het verkeer

 • Verkeer over lange afstand wordt aangeraden om tijdens de werken de E40 of de Brusselse ring (R0) te nemen (i.p.v. Woluwedal).
 • Het verkeer op de Leuvensesteenweg richting Sint-Stevens-Woluwe kan via de Gemeenschappenlaan de E40 bereiken en zo Woluwedal vermijden.
 • Het verkeer vanuit Sint-Stevens-Woluwe dient gebruik te maken van de keerpunten of via kleine stedelijke wegen te rijden.

Omleiding voor fietsers 

Wegen en Verkeer heeft in samenspraak met de politie omleidingsroutes uitgestippeld voor het fietsverkeer.

 • Fietsers richting Vilvoorde steken ter hoogte van het containerpark van Kraainem vanaf de Woluwelaan door naar de Denayerstraat. Vanaf hier volgen zij de omleiding via J. Thumasstraat, Julien Trekkerstraat en de Frans Smoldersstraat.
 • Fietsers richting Sint-Lambrechts-Woluwe rijden via Jozef van Damstraat, Leuvensesteenweg en Kleinebergstraat om.

3 redenen voor de werken in Woluwedal

 1. Verkeerssituatie in Zaventem en Kraainem veiliger maken

 • Vermijden van conflictsituaties en risico’s door op alle zijtakken van de twee kruispunten op Woluwedal nieuwe verkeerslichten met een volledig nieuwe regeling aan te brengen.
 • Een weggebruiker die een afslagbeweging maakt, zal in de nieuwe situatie steeds zijn ‘eigen’ groen licht krijgen. M.a.w. hij zal kunnen afslaan in alle veiligheid, zonder dat er nog tegenliggend verkeer door mag rijden. Vandaag moeten automobilisten die vanop Woluwedal een van de zijstraten (bijv. de Leuvensesteenweg) willen inslaan rekening houden met het verkeer dat vanuit de andere rijrichting komt en rechtdoor rijdt.
 • Met de aanleg van nieuwe (deels vrijliggende en deels verhoogde) fietspaden in rood beton en comfortabele trottoirs verbetert Wegen en Verkeer de voorzieningen voor zachte weggebruikers volgens de standaarden van haar nieuwe ontwerpen.

 

 1. Verkeersafwikkeling kruispunten verbeteren

 • Verschillende rijstroken aan de kruispunten zijn vaak overbelast. Denk maar aan het kruispunt van Woluwedal met de Tramlaan waar het verkeer dat vanuit de Tramlaan komt en linksaf wil slaan naar Machelen of Vilvoorde, moet aanschuiven met het verkeer dat rechtdoor rijdt (naar de Oudstrijderslaan).
 • Wegen en Verkeer past de indeling van de kruispunten aan om de verkeersafwikkeling te verbeteren.
  • Het verkeer dat van Sint-Pieters-Woluwe naar Machelen rijdt, zal op het kruispunt van de Leuvensesteenweg na de werken gebruik kunnen maken van de rijstrook die vandaag enkel voorzien is voor het (rechtsafslaand) verkeer in de richting van Leuven.
  • Voor het linksafslaand verkeer vanuit de Tramlaan komt er een aparte afslagstrook.
 1. Nieuwe riolering en collector aanleggen tegen wateroverlast

 • Aanleg volledig gescheiden rioleringssysteem dat het regenwater van het afvalwater scheidt en dus afzonderlijk afvoert. Dat is beter voor het milieu, maar ook voor de waterhuishouding van dit gebied.
 • Aanleg nieuwe ‘collector’: een grote kuip die bij hevige regenval het water opvangt voor het naar de verder gelegen ‘Woluwecollector’ (de ondergrondse bedding van de rivier de Woluwe) stroomt. Deze collector kan bij extreme neerslag overstromingen en wateroverlast vermijden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.