Aanleg riolering en fietspaden langs Weg naar Opoeteren (N771)

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot april 2018

Op maandag 9 april is er geen verkeer mogelijk op de Weg naar Opoeteren, vanaf het kruispunt met de Weg naar Opitter en Groenstraat tot net voorbij de laatste woningen. De aannemer legt dan de toplaag asfalt aan. De werken starten om 5.00 uur ’s ochtends en gaan door tot dinsdag 10 april 7.00 uur ‘s morgens. Verkeer moet omrijden via Opglabbeek en Louwel naar Opoeteren en via Opitter naar Neerglabbeek. Deze omleiding geldt enkel op maandag 9 april. Op dinsdag rond 7.00 uur wordt de rijweg terug opengesteld voor verkeer.

 

Op de Weg naar Opoeteren, tussen de rotonde in Gruitrode centrum en de gemeentegrens (kruispunt met Bovenlee/Neerlestraat), vinden vanaf begin 2017 ingrijpende werken plaats. Over de volledige lengte wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. Daarnaast krijgt de weg fietspaden, die door groen van de rijbaan gescheiden worden, en beveiligde fietsoversteken aan de kruispunten. Waar nodig wordt het wegdek tijdens deze werken mee vernieuwd.

Ook de Weg naar Opitter (tot aan huisnummer 41) en de Groenstraat (tot aan de Haagweg) worden mee heraangelegd met een nieuwe riolering en wegdek.

Veilig fietsen langs de Weg naar Opoeteren

De werken aan de Weg naar Opeteren en de Weg naar Opitter gebeuren met de grootste aandacht voor de fietser. Startend bij de rotonde in Gruitrode, waar de fietspaden worden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. De fietspaden van de rotonde sluiten aan op de fietspaden aan beide zijden van de Weg naar Opoeteren. In de zone 50km/uur liggen deze fietspaden tegen de weg, waar de toegelaten snelheid verhoogd naar 70km/uur, komen er vrijliggende fietspaden, die door een groene berm van de rijweg gescheiden zijn.

 

Vanaf het kruispunt met de Opstraat tot aan het kruispunt met de Weg naar Opitter komt er een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de weg, aan de kant van het kasteel. Via de beveiligde fietsoversteken, met veilige opstelzones en een middenberm, kunnen fietsers hier veilig oversteken naar de juiste kant van de weg.

 

Ter hoogte van het kruispunt met de Weg naar Opitter ontdubbelen we het fietspad opnieuw, zodat er aan beide kanten van de weg een enkelrichtingsfietspad is. Ook hier kiezen we voor vrijliggende fietspaden die door een berm gescheiden worden van de rijweg. Aan de zijwegen, Verbindingsstraat/Tienderstraat en Waterlozestraat, komt een middenberm, zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

 

Ter hoogte van Weg naar Opoeteren 116 (Loonwerken Kerkhofs) tot aan de gemeentegrens komt opnieuw een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de weg.

Ontwerp Weg naar Opitter en Groenstraat

De Weg naar Opitter (tot huisnummer 41) wordt mee ingericht tijdens deze werken. Inspiratie voor het ontwerp was de Wijshagerkiezel.  De weg krijgt er aanliggende fietspaden en een overrijdbare middenberm. In tegenstelling tot de Wijshagerkiezel mag er hier wel niet geparkeerd worden op de middenberm. Om de snelheid te verminderen, komen er versmalde rijstroken, snelheidsremmers en verkeersplateaus.

De Groenstraat krijgt tot aan de Haagweg een nieuwe riolering en nieuw wegdek. De rest van de Groenstraat wordt in een volgend project opnieuw aangelegd.

Verloop van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen. Deze werken vinden voornamelijk plaats in de bermen en voetpaden en hebben slechts minimale impact op het verkeer. Vervolgens wordt gestart met de aanleg van de riolering en de vrij liggende fietspad.

 

 

FASERING WERKEN EN VERKEERSMAATREGELEN

FASE 1: Groenstraat en Weg naar Opitter (afgerond)

FASE 2: Weg naar Opitter en Weg naar Opoeteren (afgerond)

FASE 3: Weg naar Opoeteren

De werken aan de riolering en nieuwe fietspaden langs de Weg naar Opoeteren tussen de Weg naar Opitter en de gemeentegrens met Opoeteren werden nog voor de kerstvakantie van 2017 afgerond. In januari werkte de aannemer de inritten, voetpaden en bermen af. 

Asfalteringswerken Weg naar Opoeteren van 4 tot en met 9 april
Van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 april werkt de aannemer op de Weg naar Opoeteren, vanaf het kruispunt met de Weg naar Opitter en Groenstraat tot net voorbij de laatste woningen. Hij verwijdert dan de oude laag asfalt en legt een nieuwe onderlaag asfalt aan. Op deze dagen blijft er verkeer mogelijk, maar moet het plaatselijk wel beurtelings voorbij de werken. Houd rekening met verkeershinder en extra wachttijden.

Op maandag 9 april trekt de aannemer de toplaag asfalt in diezelfde zone van de Weg naar Opoeteren. De werken starten om 5u ’s ochtends en gaan door tot dinsdag 10 april 7u ’s morgens. Tijdens deze werken is er geen verkeer mogelijk in de volledige werfzone. Bijgevolg lopen ook alle zijstraten dood op de Weg naar Opoeteren, inclusief de Groenstraat en de Weg naar Opitter. Plaatselijk verkeer kan de zijstraat in- en uitrijden via de andere kant. 

Doorgaand verkeer moet omrijden via Opglabbeek en Louwel naar Opoeteren en via Opitter naar Neerglabbeek. Deze omleiding geldt enkel op maandag 9 april. Op dinsdag rond 7u wordt de rijweg terug opengesteld voor verkeer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van de voortgang van de werken.