Aanleg van fietspad en bushalte langs de Lüdenscheidsingel (Leuven)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Dit wordt verder afgestemd met Leuven

Eerst starten de werken aan de Vaartkom en nadien zal AWV o.a. de volgende werven opstarten in Leuven:

  • Tiensepoort/Tiensevest: aanleg van meer opstelruimte voor fietsers en aanpassing van een bushalte zodat de bussen vlotter kunnen stoppen en vertrekken en de reizigers comfortabeler kunnen op- en afstappen
  • Lüdenscheidsingel: de aanleg van een nieuw fietspad dat het Engels Plein zal verbinden met de nieuwe Mechelsesteenweg (N26)
  • Lokale ingrepen op de Tiensesteenweg, Brusselsesteenweg en Naamsesteenweg voor vlotter busverkeer

Zodra de planning en de volgorde van de werven concreter wordt, informeert AWV de omwonenden met een brief op de bus. We raden ook aan om onze website in het oog te houden voor de actuele planning van alle werven.

Waar wordt het fietspad aangelegd?

Het fietspad verbindt het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) volledig afgescheiden van het verkeer over een afstand van 1,2 km. Wegen en Verkeer legt het fietspad aan de zijde rijrichting Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) aan voor fietsers in beide rijrichtingen. Dit betekent dat het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest ligt. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein.

Bushaltes en fietspad Leuven Singel
Liggingsplan: bushaltes voor de Lüdenscheidsingel en de den Boschsingel; fietspad langs Lüdenscheidsingel

Eerst voorbereidende werken nutsmaatschappijen

In de zomer en het najaar van 2018 verplaatsten nutsmaatschappijen hun leidingen langs de Stadsvest, de Albert Woutersstraat en de Oude Rondelaan. De leidingen liggen waar het fietspad of andere nieuwe infrastructuur zal komen, en vele leidingen zijn aan vernieuwing toe. De omwonenden werden via een bewonersbrief op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond het project Lüdenscheidsingel.

Na werken Vaartkom, start werken AWV 

De aannemer van AWV begint met voorbereidende grondwerken en afgravingen. Er zal hoofdzakelijk gewerkt worden vanop de buitenring rond Leuven. Hiervoor zal één rijstrook ingenomen moeten worden.

Ter hoogte van de afrit naar de Nieuwe Mechelsesteenweg zal de inname zich, op vraag van de politie Leuven, beperken tot werken buiten de spitsuren om geen extra hinder te veroorzaken.

Welke werken voert AWV uit?

De hellingsgraad van het fietspad moet laag genoeg zijn.  Wegen en Verkeer legt daarom het fietspad lager dan de rijweg aan. Daarom zijn er ook werken aan het talud langs de Lüdenscheidsingel nodig.

Afgraven talud en aanleg fietspad

Wegen en Verkeer zal eerst de bestaande groenzones langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest verder ontwortelen. Zo wordt er langs de singel ruimte vrijgemaakt om het fietspad aan te leggen.
Daarna wordt het talud in niveaus afgegraven en verstevigd door de aanbreng van spuitbeton. De talud krijgt een laagje klimop om het aangenaam te maken voor de fietsers.
De volgende stap is de aanleg van het fietspad zelf. Het fietspad wordt volledig afgescheiden van de rijweg aangelegd in beton.

Ligging fietspad en talud met bomen langs Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest
Schema fietspad Lüdenscheidsingel (Engels Plein - Nieuwe Mechelsesteenweg (N26)) 

 

Raster en beplanting

Het herwerkte ontwerp voorziet nu in een groene strook tussen de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest en het dieper gelegen fietspad. Belangrijk hierbij is dat in functie van de hoogte van de uitgraving voor het fietspad, de breedte van de groenstrook kan variëren. Dit kan dus per straat verschillend zijn. Er wordt door de stad Leuven nog een beplantingsplan gemaakt om dit verder vorm te geven.

Impact op verkeer bushalte in samenwerking met De Lijn

Half juni 2018 deed Wegen en verkeer in samenwerking met De Lijn een proefopstelling op het Lüdenscheidviaduct om na te gaan wat de impact is op het verkeer van de bushalte. Uit deze proefopstelling werd duidelijk dat een invoegstrook voor de bus op de pechstrook nodig is om de bus opnieuw fatsoenlijk te laten vertrekken. AWV, Stad Leuven en De Lijn besloten hierna om ter hoogte van de Pompstraat een doorsteek te voorzien en een bushaven te maken op 100 m van deze doorsteek. Op deze manier kunnen omwonenden van de Lüdenscheidsingel veilig het openbaar vervoer bereiken.

Ook een bushalte langs de Den Boschsingel

Ondertussen is ook beslist dat er een bushalte komt aan de andere kant van de Singel, ter hoogte van de Wijnpersstraat. Die bushalte zal onder andere de school De Wijnpers bedienen. De werken voor de aanleg van die bushalte zijn volgens de huidige planning voorzien voor de zomer van 2019. U kan er meer over lezen op de aparte webpagina.

Stad Leuven plant groene berm

De groendienst van de stad Leuven gaat met de ontwerpplannen van AWV een beplantingsplan opstellen, zodat de bewoners die zicht hebben op de ring op termijn opnieuw een volwaardige groenstrook voor hun deur hebben.
Omdat de beplanting het meest delicate werk is, en de kans op slagen het grootst is als er geen bouwkundige werken in buurt zijn, zal dit vermoedelijk pas in het plantseizoen 2019-2020 kunnen.
Planten worden immers pas geplant vanaf oktober tot maart.

Van zodra de fasering in detail door de aannemer opgesteld is, zal AWV opnieuw een update publiceren op deze pagina.

Waarom moesten de bomen weg langs Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest?

AWV kan het nieuwe fietspad onmogelijk aanleggen zonder de bomen langs de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest te kappen. Dit gebeurde reeds in maart/april van dit jaar. Dat heeft te maken met de hellingsgraad van het fietspad: omdat die voldoende laag moet zijn zodat elke fietser er enigszins comfortabel gebruik van kan maken, zullen we het fietspad lager dan de rijweg (van de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest) moeten aanleggen. Daarom zijn er ingrijpende werken aan het talud langs de Lüdenscheidsingel nodig (het schema hieronder brengt de concrete situatie eenvoudig in beeld). Dat heeft tot gevolg dat AWV het talud voor een groot deel moet afgraven. En om dat te kunnen doen, moesten we eerst de bomen op het talud kappen. Dat betekent voor de bewoners van de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest dat ze hun zicht op de bomen kwijt zullen zijn, en voor een bepaalde periode geen groen zullen zien. 

Wij beseffen dat het rooien van de bomen ingrijpend is voor buurtbewoners die er vandaag op uitkijken, zeker in de periode voor en tijdens de werken, wanneer er een hele poos geen groen zal staan tussen uw straat en het viaduct. In de laatste fase van de werken zal AWV een groenscherm van klimop plaatsen waar eerder de bomen stonden. 

AWV had (al maanden geleden) een brief opgesteld om de omwonenden die vandaag zicht hebben op de bomen, in te lichten over de kapwerken. Wij beseffen immers dat dit ingrijpend is voor hen. De brief is in eerste instantie niet verspreid omdat het project vertraging opliep en in onzekere status verkeerde (zie uitleg i.v.m. bouwvergunning hieronder). Recent is dan de start van de kapwerken in een stroomversnelling gekomen en door een interne communicatiefout is de brief niet tijdig gebust. AWV wenst zich te excuseren voor deze fout. U kan de brief alvast op onze website terugvinden. Wij zullen de brief de komende dagen ook alsnog bussen bij de omwonenden, met een bijkomend woordje uitleg.  

Situering project: In 2013 gestart met aanleg busstrook op viaduct 

In 2013 vernieuwde AWV al het wegdek van de Lüdenscheidsingel. Toen werd het bestaande fietspad vervangen door een busstrook waardoor een deel van de Lüdenscheidsingel vandaag niet over de nodige infrastructuur voor fietsers beschikt.

Met de aanleg van het nieuwe fietspad wordt een einde gemaakt aan de bestaande omleiding voor fietsers en biedt Wegen en Verkeer hen opnieuw een veilige en korte fietsverbinding aan tussen het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26).

Het fietspad zal het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) verbinden (over een afstand van 1,2 km) en het zal volledig afgescheiden zijn van het verkeer. Het fietspad komt waarschijnlijk langs de weghelft in de rijrichting van de Mechelsepoort en Gasthuisberg. Het wordt een tweerichtingsfietspad. Volgens het huidige ontwerp komt het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein.