Documenten

0. Voorwoord en Inhoud [PDF, 2,3 Mb]

1. Inventarisatie [PDF, 1,4 Mb]

2. Beslissingsboom [PDF, 1,9 Mb]

3.1. Modeloplossingen - Rotondes [PDF, 16 Mb]

3.2. Modeloplossingen - Verkeerslichten [PDF, 6,5 Mb]

3.3. Modeloplossingen - Fietsvoorzieningen [PDF, 26,2 Mb]

3.4. Modeloplossingen - Voetgangersvoorzieningen [PDF, 1 Mb]

3.5. Modeloplossingen - Openbaar vervoer [PDF, 2,6 Mb]

3.6. Modeloplossingen - Overige voorzieningen [PDF, 700 kB]

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie [PDF, 240 kB]

5. Monitoring en evaluatie [PDF, 380 kB]

6. Lijst van gebruikte afkortingen [PDF, 96 kB]

Algemene Omzendbrief wegsignalisatie A-261-85-06504 bis

Antwerpen

Titelbladen (PDF & DWG)

Belangrijke nota's

Bijlage 1

Bevolkingscijfers per zone (figuren B1.1 en B1.2) Tewerkstellingscijfers per zone (figuren B1.3 en B1.4) Densiteit tewerkstelling per zone (figuren B1.5 en B1.6)

Bijlage 2 - 1

Bijlage 2 - 2

N38.4 – Opmaak BAU2020 – Addendum A – Vlaams-Brabant – versie 3.6

Bijlage 2 - 3

Bijlage 2 - 4

Bijlage 2-4 - N38.4 – Opmaak BAU2020 – Addendum C

Bijlage 2 - 5

Bijlage 2-5 - N38.4 Opmaak BAU 2020-Addendum D

Bijlage 3

Bijlage 3 - Basisvarianten-versie juni

Bijlage 4

Bijlage 4 - Scenario(s)

Bijlage 5 - 1

Bijlage 5-1 - Wensnet De Lijn

Bijlage 5 - 2

Bijlage 5-2 - Wensnet De Lijn

Bijlage 5 - 3

Bijlage 5-3 - Wensnet De Lijn

Bijlage 5 - 4

Bijlage 5-4 - Wensnet De Lijn

Bouwstenen voor een Vlaams telematicabeleid

Het belang van informatica en telecommunicatie is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Telematica vindt nagenoeg op elk ogenblik, op elke plek en in iedere situatie een toepassing.

Brochure Verkeerslichtengeregelde kruispunten

Verkeerslichtengeregelde kruispunten zijn niet meer weg te denken uit het wegbeeld. Dagelijks maken honderd-duizenden mensen (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en privaat gemotoriseerd verkeer) gebruik van onze wegen waarbij ze vaak verkeerslichtengeregelde kruispunten tegenkomen.

Catalogus volledig

Lijst in spreadsheet formaat

Catalogus volledig

Lijst in TXT formaat

Decreet van 20 april 2001

betreffende de mobiliteitsconvenants (B.S. 24-5-2001)

Deel II "Verkeersborden - Inleiding - Wijzigingen van 30/11/1979"

Deel II "Verkeersborden - Inleiding"

Deel II-A "Gevaarsborden"

Deel II-B "Verkeersborden betreffende de voorrang"

Deel II-C "Verbodsborden"

Deel II-D "Gebodsborden"

Deel II-E "Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren - Wijzigingen van 30/11/1979"

Deel II-E "Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren"

Deel II-G "Onderborden"

Deel V - "Signalisatie van werken - Wijzigingen van 30/11/1978"

Deel V - "Signalisatie van werken"

Deel VII - "Alfabet voor signalisatie"

Dienstkaart Vlaanderen

De Dienstkaart Vlaanderen bevat heel wat gegevens zoals o.a. alle hoofd- en primaire wegen, provincie- en gemeentewegen, kilometerpunten, carpoolparkings, waterlopen en spoorwegen. Ook alle districten van Agentschap Wegen en Verkeer en hun contactgegevens staan erop aangeduid.

Dienstorder AWV 98/8

Informatie op autosnelwegen en andere gewestwegen

Dienstorder AWV 98/8 Bijlage 1

Dienstorder AWV 98/8 Bijlage 2

Dienstorder AWV 98/8 Bijlage 3

Dienstorder AWV 98/8 Bijlage 4

Dienstorder AWV 98/8 Bijlage 5

Dienstorder AWV 99/14

Voetgangersoversteken buiten verkeerslichten met tramsporen - Aanwijzingsbord

Dienstorder LI 94/86

Technische voorschriften - Betonstaal en voorspanstaal

Dienstorder LI 94/86 Bijlage 1

Dienstorder LIN/AWV 2001/12

Plaatsing van bewegwijzering naar de politiediensten

Dienstorder LIN/AWV 2001/4

Afbakening bebouwde kommen - Gedifferentieerd snelheidsbeleid

Dienstorder LIN/AWV 2003/3

Bestuurders van bromfietsen klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom

Dienstorder LIN/AWV 2004/4

Snelheidsbeperking tot 30 km/u in schoolomgeving - verkeersborden F4a - F4b, eventueel met veranderlijke informatie

Dienstorder LIN/AWV 2004/4 Bijlage 1

Zone 30 km/u in schoolomgeving?

Dienstorder LIN/AWV 2004/4 Bijlage 2

Verkeersbord F4a

Dienstorder LIN/AWV 2004/4 Bijlage 3

Verkeersbord F4b

Dienstorder LIN/AWV 2004/7

Bestuurders van bromfietsen klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom

Dienstorder LIN/AWV 2006/2

Plaatsing van SAVE-borden - gedenkborden voor verongelukte kinderen

Dienstorder LIN/AWV 2006/3

Infokiosken. Aanbrengen van stads- of gemeenteplan - parkeergelegenheid

Dienstorder LIN/AWV 2006/4

Signalering van rijbaanverhardingen in ZOA (zeer open asfalt)

Dienstorder LIN/AWV 2006/5

Parkerende vrachtwagens - gebruik van carpoolparkings

Dienstorder LIN/AWV 2006/6

Afbakening bebouwde kom gebruik van de verkeersborden F1-F3 en F1a, F1b-F3a, F3b

Dienstorder LINAWV2004/5.pdf

Veiligheid motorrijders

Dienstorder LINAWV2004/5.pdf Bijlage 1

Tabel I: veiligheid motorrijders (en andere tweewielers) t.o.v. klassieke metalen vangrails

Dienstorder LINAWV2004/5.pdf Bijlage 2

Dwarsdoorsnede en grondplan weg

Dienstorder MOW-AWV-2010-13

Bestuurders van bromfietsers klasse B op de rijbaan en/of het fietspad. Overgangsconstructies.

Dienstorder MOW-AWV-2010-2

Standaardstructuren voor wegen met asfalt- en cementbetonverhardingen

Dienstorder MOW-AWV-2010-5

Beperking van de verkeershinder en bijhorende onveiligheid, bij werken op autosnelwegen

Dienstorder MOW-AWV-2010-8

Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie. Aanvulling. Verkeersborden betreffende gevaarlijke goederen.

Dienstorder MOW-AWV-2011-1

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen.

Dienstorder MOW-AWV-2011-4

Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens versie 2.2 op werven aanbesteed volgens versie 2.1 van het Standaardbestek 250.

Dienstorder MOW-AWV-2011-5

Schrijven van EVT aan de recente aanvragers met toelichting van de nieuwe procedure.

Dienstorder MOW-AWV-2011-5

Schrijven van EVT aan territoriale wegenafdelingen met overzicht van de onlangs binnengekomen aanvragen.

Dienstorder MOW-AWV-2011-5

Gestandaardiseerd formulier.

Dienstorder MOW-AWV-2011-5

Procedure voor afhandeling aanvragen snelheidscamera’s en/of roodlichtcamera’s.

Dienstorder MOW-AWV-2011-5 Bijlage 1

Stappenplan procedure aanvraag flitspalen.

Dienstorder MOW-AWV-2011-5 Bijlage 3

Dienstorder MOW-AWV-2011-5

Dienstorder MOW-MIN-2010-02

Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken

Dienstorder MOW-MIN-2010-02 Bijlage

Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken

Dienstorder MOW/2009/01

Dienstorder MOW/2009/02

vervanging van OW 2002/1

Dienstorder MOW/AI 2006/10

Aanduidingen van nevenbedrijven (dienstenzones) op de autosnelwegen

Dienstorder MOW/AWV 2009/1

Plaatsing van borden voor de aankondiging van vaste snelheidscamera's en specifieke acties

Dienstorder MOW/AWV 2009/10

Proeven a posteriori

Dienstorder MOW/AWV 2009/11

Plaatsing van borden voor de aankondiging van vaste snelheidscamera’s en specifieke acties

Dienstorder MOW/AWV 2009/11 Bijlage 1

Aankondigingsborden

Dienstorder MOW/AWV 2009/14

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen

Dienstorder MOW/AWV 2009/2

Bekledingsmateriaal voor niet-inwendig verlichte verkeersborden

Dienstorder MOW/AWV 2009/3

Zichtbaarheid op kruispunten

Dienstorder MOW/AWV 2009/3 Bijlage 1

Dienstorder MOW/AWV/2007/16

Overheidsopdrachten – Verrekening – afgiftekosten afvalstoffen Problematiek van de algemene kosten op de factuur van afgiftekosten of verwerkingskosten.

Dienstorder MOW/AWV/2008/14

Materieel met LED’s voor signalisatie en beveiliging van werken

Dienstorder MOW/AWV/2008/14 Bijlage 1

Signalisatie

Dienstorder MOW/AWV/2008/16

Het ontwerpen en signaleren van bochten

Dienstorder MOW/AWV/2008/16 Bijlage 1