Documenten

Jaarverslag 2014

Waarden telposten 2013

Waarden telposten 2012

Waarden telposten 2011

MOW/AWV/2015/8 - Cat 6

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 6

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 5

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 5

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 1

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 1

Autosnelwegen

Dienstorder MOW/AWV/2015/8

Werfsignalisatie - Werfsignalisatieschema's 1ste, 5de en 6de categorie op autosnelwegen en wegen > 90 km/u

Overzicht verkeersborden

Versie 1.4- 23 april 2015 - volgens SB250 3.1

Dienstkaart Vlaanderen

De Dienstkaart Vlaanderen bevat heel wat gegevens zoals o.a. alle hoofd- en primaire wegen, provincie- en gemeentewegen, kilometerpunten, carpoolparkings, waterlopen en spoorwegen. Ook alle districten van Agentschap Wegen en Verkeer en hun contactgegevens staan erop aangeduid.

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2005

Jaarverslag 2004

Jaarverslag 2003

Jaarverslag 2002

Jaarverslag 2001

Logo's AWV

Logo's t.e.m. 2014

Elektromechanica & Telematica

Titelbladen (PDF & DWG)

Expertise Verkeer & Telematica

Titelbladen (PDF & DWG)

West-Vlaanderen

Titelbladen (PDF & DWG)

Oost-Vlaanderen

Titelbladen (PDF & DWG)

Vlaams-Brabant

Titelbladen (PDF & DWG)

Limburg

Titelbladen (PDF & DWG)

Antwerpen

Titelbladen (PDF & DWG)

Dienstorder MOW/AWV/2015/6

Plaatsingsvoorwaarden paaltjes, bakens en zuilen

Dienstorder MOW/AWV/2015/5

Werfsignalisatie. Signalisatie naar handelaars en diensten bij wegenwerken.

Dienstorder MOW/AWV/2015/3

Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens versie 3.1 op werven aanbesteed volgens versie 2.2 of 3.0 van het Standaardbestek 250

Dienstorder MOW/AWV/2015/2

Relatieve dichtheid van bitumineuze AB-toplagen

Dienstorder MOW/AWV/2014/19

Informatie en bewegwijzering op autosnelwegen en andere gewestwegen

Dienstorder MOW/AWV/2014/17

Gebruik van versie 3.1 van het Standaardbestek 250

Dienstorder MOW/AWV/2014/16 Bijlage 1

Dienstorder MOW/AWV/2014/16

Milieuvergunningaanvragen: afvoer effluent via baangrachten langsheen autosnelwegen

Dienstorder MOW/AWV/2014/15

Gekleurde wegoppervlakken voor fietsvoorzieningen - fietsgeleiding op kruispunten.

Instructies inschrijving proefritten

Bijzondere instructies betreffende het indienen van een aanvraag voor vergunning uitzonderlijk vervoer voor voertuigen met een inschrijving "proefritten"

Belangrijke nota's

Richtlijnen indienen formulieren

Deze richtlijnen hebben tot doel de formaliteiten en de manier van invullen van het aanvraagformulier voor de aanvragers van een vergunning uitzonderlijk vervoer te verduidelijken.

Instructiebundel voor studie- en landmeetbureaus versie 2014 1.0

Dienstorder MOW/AWV/2014/14

Instructiebundel voor opmaak van plannen door studie- en landmeetbureaus en aannemers

Dienstorder MOW/MIN/2013/03

Dienstorder MOW/AWV/2014/12 Bijlage 4

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

Dienstorder MOW/AWV/2014/12 Bijlage 3

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

Dienstorder MOW/AWV/2014/12 Bijlage 2

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

Dienstorder MOW/AWV/2014/12 Bijlage 1

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

SB270 - Deel 1 versie 1.0 - Algemene administratieve en contractuele bepalingen

Algemene administratieve en contractuele bepalingen

Dienstorder MOW/AWV/2014/12

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

Templates en stijlen

Legendeboek versie 2.0

Inventarisatieformulieren [DOC, 832 kB]

6. Lijst van gebruikte afkortingen [PDF, 96 kB]

5. Monitoring en evaluatie [PDF, 380 kB]

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie [PDF, 240 kB]

3.6. Modeloplossingen - Overige voorzieningen [PDF, 700 kB]

3.5. Modeloplossingen - Openbaar vervoer [PDF, 2,6 Mb]

3.4. Modeloplossingen - Voetgangersvoorzieningen [PDF, 1 Mb]

3.3. Modeloplossingen - Fietsvoorzieningen [PDF, 26,2 Mb]

3.2. Modeloplossingen - Verkeerslichten [PDF, 6,5 Mb]

3.1. Modeloplossingen - Rotondes [PDF, 16 Mb]

2. Beslissingsboom [PDF, 1,9 Mb]

1. Inventarisatie [PDF, 1,4 Mb]

0. Voorwoord en Inhoud [PDF, 2,3 Mb]

Vademecum veilige wegen en kruispunten

Vademecum: Toegankelijk Publiek domein

Toegankelijkheid is in ons dagelijks leven heel belangrijk. Hoe vaak ergeren we ons niet aan werken op het voetpad of een auto op het zebrapad. Niet toevallig is toegankelijkheid daarom ook een van de vijf basisdoelstellingen uit het mobiliteitsplan Vlaanderen.

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 4 deel 2

Hoofstuk 4 deel 1

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 1

Voorwoord

Vademecum Fietsvoorzieningen

Vademecum Motorrijdersvoorzieningen

Vademecum Voetgangersvoorzieningen

Vergevingsgezinde wegen

Brochure Verkeerslichtengeregelde kruispunten

Verkeerslichtengeregelde kruispunten zijn niet meer weg te denken uit het wegbeeld. Dagelijks maken honderd-duizenden mensen (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en privaat gemotoriseerd verkeer) gebruik van onze wegen waarbij ze vaak verkeerslichtengeregelde kruispunten tegenkomen.

Bouwstenen voor een Vlaams telematicabeleid

Het belang van informatica en telecommunicatie is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Telematica vindt nagenoeg op elk ogenblik, op elke plek en in iedere situatie een toepassing.

Toepassing van asfaltwapeningen en scheurremmende lagen

Schadecatalogus

Deze catalogus werd opgesteld als hulp voor de personen die betrokken zijn bij de inspectie, het onderhoud en de keuze van de herstellingswijze.

Huisstijlhandboek

Huisstijl t.e.m. 2014

Telgegevens 2002

Telgegevens 2003

Telgegevens 2004

Telgegevens 2005

Telgegevens 2006

Waarden telposten 2007

Telgegevens 2007

Waarden telposten 2009

Waarden telposten 2010

Waarden telposten 2008

Telgegevens 2008

Telgegevens 2009