Dienstorders

MOW/AWV 2009/11 Bijlage 1

Aankondigingsborden

MOW/AWV 2009/10

Proeven a posteriori

MOW/AWV 2009/4

Samenwerking tussen de vzw RAW-CST en de Vlaamse Overheid, in uitvoering van een resolutie van het Vlaamse Parlement

MOW/2009/02

vervanging van OW 2002/1

MOW/2009/01

MOW/AWV 2009/3

Zichtbaarheid op kruispunten

MOW/AWV 2009/3 Bijlage 1

MOW/AWV 2009/2

Bekledingsmateriaal voor niet-inwendig verlichte verkeersborden

MOW/AWV 2009/1

Plaatsing van borden voor de aankondiging van vaste snelheidscamera's en specifieke acties

MOW/AWV/2008/26

Aanleg en zichtbaarheid van verhoogde verkeerseilanden en rotondes

MOW/AWV/2008/23

Certificering puingranulaten

MOW/AWV/2008/16

Het ontwerpen en signaleren van bochten

MOW/AWV/2008/16 Bijlage 1

MOW/AWV/2008/14

Materieel met LED’s voor signalisatie en beveiliging van werken

MOW/AWV/2008/14 Bijlage 1

Signalisatie

MOW/AWV/2007/16

Overheidsopdrachten – Verrekening – afgiftekosten afvalstoffen Problematiek van de algemene kosten op de factuur van afgiftekosten of verwerkingskosten.

MOW/AI 2007/10

Communicatie van wegwerkzaamheden van 1° en 5° categorie op autosnelwegen

MOW/AI 2007/8

Toepassing van achtereenvolgende versies van het Standaardbestek 250, hoofdstuk X.3, voor signalisatie en beveiliging van werken

MOW/AI 2007/6

Periodieke acties van de federale politie op autosnelwegen tegen rondtrekkende dadersbenden

MOW/2007/3

Evaluatie (met sneltoets) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan

MOW/AI 2006/10

Aanduidingen van nevenbedrijven (dienstenzones) op de autosnelwegen

MOW/MIN/2006/02

Technische voorschriften - Beton voor constructies

LIN/AWV 2006/6

Afbakening bebouwde kom gebruik van de verkeersborden F1-F3 en F1a, F1b-F3a, F3b

LIN/AWV 2006/5

Parkerende vrachtwagens - gebruik van carpoolparkings

LIN/AWV 2006/4

Signalering van rijbaanverhardingen in ZOA (zeer open asfalt)

LIN/AWV 2006/3

Infokiosken. Aanbrengen van stads- of gemeenteplan - parkeergelegenheid

LIN/AWV 2006/2

Plaatsing van SAVE-borden - gedenkborden voor verongelukte kinderen

LIN/AWV 2004/7

Bestuurders van bromfietsen klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom

LIN/AWV 2004/5

Veiligheid motorrijders

LIN/AWV 2004/5 Bijlage 1

Tabel I: veiligheid motorrijders (en andere tweewielers) t.o.v. klassieke metalen vangrails

LIN/AWV 2004/5 Bijlage 2

Dwarsdoorsnede en grondplan weg

LIN/AWV 2004/4

Snelheidsbeperking tot 30 km/u in schoolomgeving - verkeersborden F4a - F4b, eventueel met veranderlijke informatie

LIN/AWV 2004/4 Bijlage 1

Zone 30 km/u in schoolomgeving?

LIN/AWV 2004/4 Bijlage 2

Verkeersbord F4a

LIN/AWV 2004/4 Bijlage 3

Verkeersbord F4b

LIN/AWV 2003/3

Bestuurders van bromfietsen klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom

OW 2002/2

Verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto's op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

LIN/AWV 2002/6

Plaatsing van knipperlichten vóór driekleurige verkeerslichten

OW 2002/1

Invoering en stroomlijning van de werking met startnota's voor infrastructuurprojecten op gewestwegen, voor investeringsprojecten van de VVM en voor projecten stationsomgevingen

OW 2001/5

Taakverdeling tussen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, de Provinciale Auditcommissie, de Taskforce, de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen [deze omzendbrief vervangt omzendbrief OW 2000/1]

OW 2001/4

Jaarlijkse voortgangrapportering en 5-jaarlijkse bijsturing van de gemeentelijke mobiliteitsplannen

OW 2001/3

Evaluatie en bijsturing van de procedures i.v.m. het mobiliteitsconvenant

OW 2001/5

LIN/AWV 2001/12

Plaatsing van bewegwijzering naar de politiediensten

LIN/AWV 2001/4

Afbakening bebouwde kommen - Gedifferentieerd snelheidsbeleid

Decreet van 20 april 2001

betreffende de mobiliteitsconvenants (B.S. 24-5-2001)

OW 2001/1

Verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto's op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

OW 2000/2

Evaluatie en bijsturing van de convenantprocedure

OW 2000/1

Taakverdeling tussen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, de Provinciale Auditcommissie, de Taskforce, de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen

AWV 99/14

Voetgangersoversteken buiten verkeerslichten met tramsporen - Aanwijzingsbord