Cijfermateriaal

In de onderstaande tabel wordt het volume van de gebruikte dooimiddelen en de kostprijs van de winterdienst in de periode 1983-2015 weergegeven.

Winter Verbruik dooimiddelen in ton - NaCl Verbruik dooimiddelen in ton - CaCl2 Kostprijs x 1000 EUR Totaal
      Strooien dooimiddelen Contracten met aannemers

Totaal

2014-2015 36.536   2.441 8.041 10.482

2013-2014

9.046

10

566

2.785

3.351

2012-2013 82.188 161 5.371 12.048 17.419
2011-2012 26.043 207 3.457 7.632 11.089
2010-2011 64.425 327 5.857 7.632 13.489
2009-2010 84.711 0 5.846 7.232 13.078
2008-2009 60.186 0 3.960 5.170 9.130
2007-2008 23.018 0 1.489 1.959 10.128
2006-2007 17.350 0 1.104 2.651 3.755
2005-2006 62.064 0 7.599 6.013 13.612
2004-2005 64.033 0 3.842 9.953 13.795
2003-2004 56.586 0 3.289 7.417 10.706
2002-2003 43.304 0 2.554 6.937 9.491
2001-2002 35.977 1.183 2.265 6.492 8.757
2000-2001 43.259 1.255 2.692 6.773 9.465
1999-2000 29.845 732 1.816 5.322 7.138
1998-1999 58.563 980 3.219 7.726 10.945
1997-1998 12.818 270 770 3.384 4.154
1996-1997 42.858 1.017 2.556 5.721 8.277
1995-1996 53.214 982 3.124 6.014 9.138
1994-1995 35.810 210 2.166 4.189 6.355
1993-1994 38.383 378 2.288 4.329 6.617
1992-1993 21.854 299 1.322 3.366 4.688
1991-1992 12.893 101 735 2.660 3.395
1990-1991 63.714 1.702 3.849 5.955 9.804
1989-1990 9.004 109 5.601 2.066 7.667
1988-1989 10.174 225 641 2.096 2.737
1987-1988 17.709 469 1.101 3.205 4.306
1986-1987 57.589 1.916 3.849 5.955 9.804
1985-1986 65.842 2.300 4.886 4.676 9.562
1984-1985 82.221 3.020 6.018 6.117 12.135
1983-1984 34.367 593 2.225 2.304 4.529
1982-1983 22.640 448 1.277 1.838 3.115

Gemiddelde over 33 winters

Sinds 1982 werd er gemiddeld 41.764 ton zout gestrooid. De winterdienst kost gemiddeld 8.549.000 euro per jaar.

In de winter van 1989-1990 werden er het minst dooimiddelen (9.113 ton, waarvan 109 ton calciumchloride) gebruikt. De meeste dooimiddelen werden ingezet in de winter van 2009-2010 (84.711 ton). Uiteraard hangen de gebruikte hoeveelheden af van de wintertoestand. Omdat niet alle winters even streng zijn, is vergelijken moeilijk.

Vanaf winter 2008-2009 worden de gegevens digitaal geregistreerd, zodat de rapportering automatisch verloopt.

Door betere machines te gebruiken en het zout te bevochtigen, heeft de winterdienst nu minder dooimiddelen nodig om toch hetzelfde resultaat te behalen. Toch is het zoutverbruik in de loop der jaren niet drastisch gedaald. Dat komt omdat er als gevolg van toenemende verkeersdrukte meer en meer preventief wordt gestrooid.

Winter Verbruik dooimiddelen in ton Kostprijs x 1000 EUR
Gemiddelde 41.764 8.549
Minimum 9.113 2.627
Maximum 84.711 13.078