Aanleg busbaan Kuringen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 01/03/2017 tot 31/08/2017

Ter hoogte van de Crutzenstraat in Kuringen finaliseert De Lijn momenteel de bouw van hun nieuwe stelplaats. In de lente start de verhuis naar deze stelplaats. Om het busverkeer dan veilig en vlot van en naar het station van Hasselt te laten verlopen, legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met de stad Hasselt en De Lijn een busbaan aan. 

De busbaan zal vanuit de Crutzenstraat de Kuringersteenweg oversteken en via een eigen tracé rond het kantorencomplex lopen om aan te sluiten op het reeds eerder gerealiseerde stuk van de busbaan. Zo komt er een directe verbinding voor bussen tussen de stelplaats en het station en ontlasten we de Kuringersteenweg, Grote Ring en Koningin Astridlaan. 

Samen met de aanleg van de busbaan vernieuwt AWV de Crutzenstraat tussen de Kuringersteenweg en de Oude Spoorbaan, inclusief de kruispunten. Belangrijkste blikvangers zijn de installatie van slimme verkeerslichten, de aanleg van verhoogde fietspaden en de omvorming van de bocht van de Crutzenstraat ter hoogte van de Oude Spoorbaan tot een volwaardig lichtengeregeld kruispunt.

De belangrijkste elementen van het project

Nieuwe busbaan en rijweg 

Het driearmig kruispunt dat vandaag de Crutzenstraat en de Kuringersteenweg uitmaakt, krijgt er een vierde arm bij. AWV sluit hier zowel een busbaan als een nieuwe rijweg op aan. Bussen en ander verkeer blijven daarbij wel strikt van elkaar gescheiden. De nieuwe weg zal de Kuringersteenweg en de Crutzenstraat verbinden met de langsweg van de Hendrik Van Veldekesingel. Bestemmingsverkeer voor het parkeergebouw aan het Gerechtshof en de bedrijven in de stationsomgeving, hoeft zo niet meer over de Koningin Astridlaan te rijden. Doordat de bussen straks een eigen tracé kunnen volgen, zal het reguliere verkeer op de Kuringersteenweg en de Koningin Astridlaan vlotter kunnen verlopen.

Slimme verkeerslichten 

Zowel de verkeerslichten van het kruispunt Crutzenstraat x Kuringersteenweg als de lichten ter hoogte van het kruispunt met de ring (R71 x N2) krijgen één globale slimme regeling om de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. 

Straat van recyclagepark krijgt verkeerslichten

Vandaag zijn het vooral bezoekers van het recyclagepark die de Oude Spoorbaan gebruiken. Daar komen binnenkort alle busritten van en naar de nieuwe stelplaats bij. Om het verkeer vlot te laten verlopen, de veiligheid van de fietsers te verhogen en het verlaten van de kmo-zone te verbeteren, vormt AWV de bocht van de Crutzenstraat om naar een lichtengeregeld kruispunt. Via zebrapaden en fietsoversteken krijgen voortaan ook de zachte weggebruikers een veilige oversteek op dit kruispunt.

Fietspaden Crutzenstraat 

In het eerste deel van de Crutzenstraat, tussen het kruispunt met de Kuringersteenweg en de Oude Spoorbaan, verbetert AWV de fietsinfrastructuur aanzienlijk.  Aan beide zijden van de weg komen er nieuwe fietspaden. Kom je vanaf de ring en fiets je naar Kuringen, dan beschik je voortaan over een veilig fietspad dat je langs het tankstation voert naar het nieuwe kruispunt met de Oude Spoorbaan. Daar steek je met behulp van de nieuwe verkeerslichten over en een laatste stuk verhoogd fietspad brengt je tot voorbij de bushalte. Vanuit Kuringen kan je een stukje voor het nieuwe kruispunt de weg verlaten en het nieuwe fietspad op.

Algemene timing en verloop van de werken

Ondertussen hebben de verschillende nutsmaatschappijen al heel wat ondergrondse kabels en leidingen vernieuwd of aangepast. Op 6 maart kan het grote werk beginnen. Dan start AWV met de eigenlijke herinrichting en aanleg van de nieuwe infrastructuur.

Het project is opgedeeld in verschillende fasen om de verkeersafwikkeling zo goed als mogelijk te laten blijven verlopen. Enkel de Crutzenstraat zal enkele weken onderbroken zijn voor verkeer van en naar Kuringen. Het recyclagepark en de winkelzone blijven wel bereikbaar. 

Het verkeer op de Kuringersteenweg zal weinig hinder ondervinden aangezien het merendeel van de aanpassingswerken op de N2 tijdens enkele nachten en op zondagen worden uitgevoerd. Enkel op die momenten worden de rijstroken beperkt tot één in elke richting en zal de Crutzenstraat even afgesloten zijn van de Kuringersteenweg. 

 

Werken starten in de Crutzenstraat

In de Crutzenstraat, vanaf de Oude Spoorbaan en in de richting van Kuringen, wordt over een zestigtal meter een nieuwe riolering aangelegd op maar liefst 7 meter diepte. Daarom moet dit deel van de straat worden afgesloten voor alle verkeer. Dit is de eerste fase van de werken en deze neemt ongeveer twee maanden in beslag. Deze fase start op maandag 6 maart. Enkele dagen later wordt de Crutzenstraat afgesloten voor verkeer, namelijk vanaf zaterdagochtend 11 maart tot uiterlijk eind april 2017.

Zolang kan verkeer vanaf de Kuringersteenweg niet via de Crutzenstraat naar Kuringen rijden. Andersom zal verkeer vanuit Kuringen moeten omrijden om het recyclagepark of de winkelzone te bereiken (zie onderstaand omleidingsplan).

De fietser, die kan wel voorbij de werfzone rijden. AWV legt een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad aan over het terrein van De Lijn. Dankzij een duidelijke fietsmarkering voorbij het tankstation kan de fietser verder veilig naar het bestaande fietspad van de Kuringersteenweg.

Fasering van de werken

Fase 1: van 6 maart tot eind april 2017

Tijdens de eerste fase wordt het noordelijke deel van de Crutzenstraat (kant snelweg) aangelegd en in het deel van de Crutzenstraat tussen de Oude Spoorbaan en huisnummer 18 volledig vernieuwd. Het recyclagepark en de winkelzone blijven bereikbaar, maar enkel vanaf de Kuringersteenweg.

Fase 2: van eind april tot midden mei 2017

Het stuk van de Crutzenstraat dat in fase 1 was afgesloten voor verkeer is nu klaar. In twee deelfasen wordt vervolgens het stuk van de Crutzenstraat tussen de Kuringersteenweg en de Oude Spoorbaan verder afgewerkt. De buitenzijde aan de kant van de snelweg is in de eerste fase al aangepakt. Tijdens de tweede fase vernieuwen we eerst de middelste zone van de rijweg in minder dan 2 weken en vervolgens de zuidelijke weghelft (kant grote ring) gedurende 2 weken. Ook nu blijft het recyclagepark bereikbaar vanaf de Kuringersteenweg. Wegrijden zal echter verplicht naar rechts moeten via de Crutzenstraat in de richting van Kuringen centrum. Via de Van Groesbeekstraat leiden we het verkeer vervolgens naar de rode lichten van de Grote Baan met de Kuringersteenweg.

Fase 3: tweede helft mei 2017

Het kruispunt van de Kuringersteenweg met de Crutzenstraat vernieuwen we in enkele specifieke deelfasen. De werken op de Kuringersteenweg gebeuren tijdens een aantal weekendnachten en zondagen. Zo blijven er op de Kuringersteenweg tijdens weekdagen en op zaterdag steeds 2x2 rijstroken beschikbaar voor het verkeer. Behalve in de richting van Kuringen is het nodig om op een beperkt aantal één rijstrook in te nemen, maar dit enkel buiten de spitsuren. 

Fase 4: eind mei tot eind augustus 2017

Gedurende deze laatste fase wordt er gewerkt op de langswegen van de Hendrik Van Veldekesingel. Zeg maar de weg onder de brug van de ring langs de kantoren van Officenter en de gebouwen van Belgacom. 

Aanleg bijkomend tracé busbaan en nieuwe rijweg

Aangezien het hier de realisatie van gloednieuwe infrastructuur betreft op braakliggend terrein gebeuren deze werken niet in een specifieke fase. Bij de aanleg van de nieuwe busbaan en rijweg is er geen enkele hinder voor de weggebruiker en daarom voeren we deze werken uit binnen de totale uitvoeringstermijn van het project en is er hiervoor geen specifieke timing. 

Informatie vanwege De Lijn

Het busverkeer van en naar de nieuwe stelplaats heeft weinig impact op de verkeersdrukte tijdens de spitsuren. De bussen kruisen weliswaar de Kuringersteenweg, maar niet tijdens de spits zelf. De stads- en streeklijnen beginnen en eindigen namelijk bij het station van Hasselt en niet op de stelplaats. Omdat de meeste busdiensten aanvatten voor de start van de ochtendspits en eindigen na de avondspits zullen de bewegingen van en naar de stelplaats de dagelijkse verkeerspieken niet belasten.

Tijdens de werken in de Crutzenstraat volgen de stadslijnen H1, H3, H4 en de avondlijn H6 een aangepast traject. Vanaf maandag 6 maart worden hierdoor een aantal haltes in de Crutzenstraat tijdelijk niet bediend. Het betreft de haltes: Hasselt GB, Kuringen Spoorwegbrug, Kuringen Sporthal en Kuringen Van Groesbeekstraat. Als alternatief is de halte Hasselt Crutzenstraat (langs de Kuringersteenweg) beschikbaar en voorziet De Lijn een tijdelijke halte op de Grote Baan, net voor de aantakking met de Kuringersteenweg.

Voor meer informatie over deze wijzigingen kunnen reizigers terecht op de website www.delijn.be/hasselt of bij de LijnInfo op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut).