Kuringersteenweg x Crutzenstraat: Aanleg busbaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 01/03/2017 tot 31/08/2017

Update: Dinsdag 11 juli stelt het Agentschap Wegen en Verkeer de nieuwe weg open die werd aangelegd tussen het kruispunt van de Kuringersteenweg met de Crutzenstraat en de ventweg langs de Hendrik van Veldekesingel. Vanaf dan kunnen weggebruikers via deze route veilig en vlotter o.a. de KMO-zone en (de parkeergarage aan) het justitiegebouw bereiken en verlaten. De bussen van De Lijn zullen vanaf woensdag 12 juli gebruik maken van de nieuwe busbaan. 

Ter hoogte van de Crutzenstraat in Kuringen heeft De Lijn een nieuwe stelplaats gebouwd. Om het busverkeer veilig en vlot van en naar het station van Hasselt te laten verlopen, legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met de stad Hasselt en De Lijn een busbaan aan. 

De busbaan zal vanuit de Crutzenstraat de Kuringersteenweg oversteken en via een eigen tracé rond het kantorencomplex lopen om aan te sluiten op het reeds eerder gerealiseerde stuk van de busbaan. Zo komt er een directe verbinding voor bussen tussen de stelplaats en het station en ontlasten we de Kuringersteenweg, Grote Ring en Koningin Astridlaan. 

Samen met de aanleg van de busbaan vernieuwt AWV de Crutzenstraat tussen de Kuringersteenweg en de Oude Spoorbaan, inclusief de kruispunten. Belangrijkste blikvangers zijn de installatie van slimme verkeerslichten, de aanleg van verhoogde fietspaden en de omvorming van de bocht van de Crutzenstraat ter hoogte van de Oude Spoorbaan tot een volwaardig lichtengeregeld kruispunt.

De belangrijkste elementen van het project

Nieuwe busbaan en rijweg 

Het driearmig kruispunt dat vandaag de Crutzenstraat en de Kuringersteenweg uitmaakt, krijgt er een vierde arm bij. AWV sluit hier zowel een busbaan als een nieuwe rijweg op aan. Bussen en ander verkeer blijven daarbij wel strikt van elkaar gescheiden. De nieuwe weg zal de Kuringersteenweg en de Crutzenstraat verbinden met de langsweg van de Hendrik Van Veldekesingel. Bestemmingsverkeer voor het parkeergebouw aan het Gerechtshof en de bedrijven in de stationsomgeving, hoeft zo niet meer over de Koningin Astridlaan te rijden. Doordat de bussen straks een eigen tracé kunnen volgen, zal het reguliere verkeer op de Kuringersteenweg en de Koningin Astridlaan vlotter kunnen verlopen.

Slimme verkeerslichten 

Zowel de verkeerslichten van het kruispunt Crutzenstraat x Kuringersteenweg als de lichten ter hoogte van het kruispunt met de ring (R71 x N2) krijgen één globale slimme regeling om de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. 

Straat van recyclagepark krijgt verkeerslichten

Vandaag zijn het vooral bezoekers van het recyclagepark die de Oude Spoorbaan gebruiken. Daar komen binnenkort alle busritten van en naar de nieuwe stelplaats bij. Om het verkeer vlot te laten verlopen, de veiligheid van de fietsers te verhogen en het verlaten van de kmo-zone te verbeteren, vormt AWV de bocht van de Crutzenstraat om naar een lichtengeregeld kruispunt. Via zebrapaden en fietsoversteken krijgen voortaan ook de zachte weggebruikers een veilige oversteek op dit kruispunt.

Fietspaden Crutzenstraat 

In het eerste deel van de Crutzenstraat, tussen het kruispunt met de Kuringersteenweg en de Oude Spoorbaan, verbetert AWV de fietsinfrastructuur aanzienlijk.  Aan beide zijden van de weg komen er nieuwe fietspaden. Kom je vanaf de ring en fiets je naar Kuringen, dan beschik je voortaan over een veilig fietspad dat je langs het tankstation voert naar het nieuwe kruispunt met de Oude Spoorbaan. Daar steek je met behulp van de nieuwe verkeerslichten over en een laatste stuk verhoogd fietspad brengt je tot voorbij de bushalte. Vanuit Kuringen kan je een stukje voor het nieuwe kruispunt de weg verlaten en het nieuwe fietspad op.

Informatie vanwege De Lijn

Het busverkeer van en naar de nieuwe stelplaats heeft weinig impact op de verkeersdrukte tijdens de spitsuren. De bussen kruisen weliswaar de Kuringersteenweg, maar niet tijdens de spits zelf. De stads- en streeklijnen beginnen en eindigen namelijk bij het station van Hasselt en niet op de stelplaats. Omdat de meeste busdiensten aanvatten voor de start van de ochtendspits en eindigen na de avondspits zullen de bewegingen van en naar de stelplaats de dagelijkse verkeerspieken niet belasten.

Tijdens de werken in de Crutzenstraat volgen de stadslijnen H1, H3, H4 en de avondlijn H6 een aangepast traject. Vanaf maandag 6 maart worden hierdoor een aantal haltes in de Crutzenstraat tijdelijk niet bediend. Het betreft de haltes: Hasselt GB, Kuringen Spoorwegbrug, Kuringen Sporthal en Kuringen Van Groesbeekstraat. Als alternatief is de halte Hasselt Crutzenstraat (langs de Kuringersteenweg) beschikbaar en voorziet De Lijn een tijdelijke halte op de Grote Baan, net voor de aantakking met de Kuringersteenweg.

Voor meer informatie over deze wijzigingen kunnen reizigers terecht op de website www.delijn.be/hasselt of bij de LijnInfo op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut).