Bouwklasse van een weg

De verkeersbelasting en de verwachte levensduur van een weg bepaalt de bouwklassevan die weg. De bouwklasse kan gebruikt worden voor het dimensioneren van wegverhardingen, maar bepaalt ook de constructieve eisen waaraan bijvoorbeeld een asfaltmengsel moet voldoen of welke uitvoeringsmethode gebruikt moet worden.

U kunt de bouwklasse van een weg berekenen via een van de volgende invulformulieren: