Activiteitenverslag 2016

Hier vindt u het eerste activiteitenverslag van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit krantje neemt de plaats in van het traditionele jaarverslag dat we elk jaar rond deze periode opmaakten. We hebben dit jaar gekozen voor een krantvorm. Dat laat een vlottere schrijfstijl toe. Hiermee willen we onze activiteiten transparanter maken en een grotere betrokkenheid creëren. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft als visie dat ze een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit wil realiseren voor alle weggebruikers in Vlaanderen. In dit activiteitenverslag ziet u, aan de hand van een aantal van onze 628 projecten, hoe we dat in 2016 deden.  

In de interviews laten we u kennismaken met een aantal van onze medewerkers. Onze activiteiten worden immers uitgevoerd door mensen die begaan zijn met de mobiliteit van u en ik, en die trots zijn op de bijdrage die ze elke dag aan de maatschappij kunnen leveren.