Permanente afsluiting van enkele toegangswegen tot de A12 in Meise en Londerzeel

Weg
Datum eind juni

Afrit Patatestraat heropend:  Door de afrit in de Patatestraat te sluiten, verschoof het zwaar en gewoon verkeer zich naar de dorpskern. Daarom is na overleg met de gemeente, Wegen en Verkeer en minister van mobiliteit Ben Weyts beslist om deze afrit te heropenen. De oprit blijft gesloten, en alle andere ingrepen die Wegen en Verkeer doorvoerde voor meer verkeersveiligheid langs de A12, blijven behouden. Op deze pagina vindt u alle actuele informatie.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit in de loop van juni enkele kleine toegangen op de A12 definitief af. Met deze gerichte ingreep voor meer verkeersveiligheid hakt het een knoop door in een dossier dat al 10 jaar aansleept. De toegangen die verdwijnen zijn korte op- en afritten die aansluiten op lokale wegen in Londerzeel en Meise, onder andere aan de Bergstraat (Meise) en de Patatestraat (Londerzeel).  

Wegen en Verkeer plaatst vooraankondigingsborden op de locaties waar op- of afritten afgesloten worden. Het zal ook brieven sturen naar de omwonenden van de lokale toegangen, zodat die tijdig geïnformeerd zijn.

De rode cijfers op dit plan duiden de locaties aan waar er aanpassingen zullen gebeuren. Verder in dit artikel sommen we nog eens alles op. 

Rijrichting Brussel

Toegang tot een bedrijf op de oprit Londerzeel t.h.v. de Notenstraat

  

 

 Op de de oprit Londerzeel is er een toegang tot een bedrijf.
 Deze toegang wordt definitief afgesloten in functie van de algemene verkeersveiligheid. Er is een alternatieve aansluiting.

 

 

 

Linksaf over de middenberm naar de Patatestraat

 Deze linksafstrook wordt afgesloten en de markering verwijderd. De middenberm wordt doorgetrokken. 
 Ook de toegang tot de Patatestraat vanuit rijrichting Antwerpen wordt afgesloten. Zie hieronder bij ‘Rijrichting Antwerpen’.

 

 

 

Uitgang Boskant/Beekstraat en toegang tot een bedrijf

 Deze toegang tot Boskant wordt afgesloten en de wegmarkeringen worden verwijderd.

 De parking en bedrijfstoegang zelf zullen nog wel in verbinding staan met Boskant.

 UPDATE: de toegang van de Beekstraat/Boskant aan de kant van de rijrichting Brussel wordt voorlopig nog opengehouden. 

 

 

 

Rijrichting Antwerpen

Extra signalisatie aan de Paardenweidestraat


 

 Aangezien deze toegang nog gebruikt wordt door uitzonderlijk vervoer, kunnen we hem niet afsluiten. Er worden bijkomende borden geplaatst.

 Als er op lange termijn een andere route voor het uitzonderlijk vervoer is, wordt ook deze toegang definitief afgesloten.

 

 

Toegang langs de Papenboskant

 Deze toegang wordt definitief afgesloten.

 Het verkeer dat vandaag deze toegang gebruikt, kan via het onderliggend wegennet terecht.

 

 

 

 

Toegang langs Papenboskant 84

 

 

Deze toegang is ondertussen overbodig, en wordt ook definitief afgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

De Bergstraat, waar nu gebruik gemaakt wordt van een slagboom, wordt ook definitief afgesloten. Ook elders worden er nog wegmarkeringen verwijderd aan toegangen die reeds afgesloten zijn.