Bilzerbaan: aanleg fietspaden en riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum augustus 2016 - december 2017

Op vrijdag 1 december heeft het agentschap de Bilzerbaan opnieuw in beide richtingen opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De fietsomleiding blijft nog tot het einde van het jaar in voege.

De Bilzerbaan (N2) vanaf de gemeentegrens met Bilzen (Tombestraat) tot aan het kruispunt met Molenpoel wordt opnieuw aangelegd. Over de volledige lengte komt er een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en veilige fietspaden. In het landbouwgebied tussen Mopertingen en Veldwezelt komen vrij liggende fietspaden die door groen van de rijbaan gescheiden zijn. In de bebouwde kom, vanaf het kruispunt met de omloopstraat, zullen de fietspaden aan de rijweg grenzen. De werken zijn gestart in augustus 2016 en duren tot december 2017.

Verloop van de werken

Als eerste gingen de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen langs de Bilzerbaan te verplaatsen en vernieuwen. Deze werken vonden voornamelijk in de bermen plaats, waardoor het verkeer op de Bilzerbaan steeds in beide richtingen door kon rijden.

In de Molenpoel werd tussen november 2016 en maart 2017 de riolering vervangen en het wegdek vernieuwd. Begin maart zijn ook de rioleringswerken op de Bilzerbaan gestart. De werken op de Bilzerbaan gebeuren in twee grote fases. Eerst wordt de noordelijke weghelft (kant even huisnummers) aangepakt en vervolgens de zuidelijke weghelft (kant oneven huisnummers). Zo blijft er steeds één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer van Mopertingen richting Veldwezelt. 

Op 1 december werd de Bilzerbaan weer in beide richtingen opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De aannemer gaat daarna verder met de afwerking van voetpaden, inritten en bermen. Om deze werken veilig uit te kunnen voeren, zal hij plaatselijk het fietspad moeten innemen. De fietsomleiding, die loopt via de Tombestraat, de Rosmeerweg en de Omloopweg, blijft daarom nog in voege tot ook deze laatste afrondende werkzaamheden klaar zijn, naar verwachting tot aan de kerstvakantie.