Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Bilzerbaan: aanleg fietspaden en riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum augustus 2016 - eind 2017

De Bilzerbaan (N2) vanaf de gemeentegrens met Bilzen (Tombestraat) tot aan het kruispunt met Molenpoel wordt opnieuw aangelegd. Over de volledige lengte komt er een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en veilige fietspaden. In het landbouwgebied tussen Mopertingen en Veldwezelt komen vrij liggende fietspaden die door groen van de rijbaan gescheiden zijn. In de bebouwde kom, vanaf het kruispunt met de omloopstraat, zullen de fietspaden aan de rijweg grenzen. De werken zijn gestart in augustus 2016 en duren tot het najaar van 2017.

Verloop van de werken

Als eerste gingen de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen langs de Bilzerbaan te verplaatsen en vernieuwen. Deze werken vonden voornamelijk in de bermen plaats, waardoor het verkeer op de Bilzerbaan steeds in beide richtingen door kon rijden.

Momenteel zijn werken bezig in de Molenpoel. Van december 2016 tot en met februari 2017 wordt hier de riolering en de wegenis vernieuwd. Aansluitend, in maart beginnen de werken op de Bilzerbaan. In 3 etappes schuift de werfzone op van Veldwezelt richting Mopertingen. Daarbij pakken we telkens eerst de noordelijke weghelft (kant even huisnummers) aan en vervolgens de zuidelijke weghelft (kant oneven huisnummers). Zo blijft er steeds één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer richting Maastricht.

Omleiding richting Mopertingen

Vanaf 27 februari 2017 tot het einde van de riolerings- en wegeniswerken (najaar 2017) kan enkel het verkeer vanuit Mopertingen richting Maastricht voorbij de werfzone rijden. In de andere richting zal er zolang een omleiding gelden via de Kiezelweg (N78), Maastrichtersteenweg (N79), Bilzersteenweg (N745) en Rode Kruislaan (N758).

Handelaars bereikbaar

Handelaars langs de Bilzerbaan blijven bereikbaar via een lokale omleiding.