Bilzerbaan: aanleg fietspaden en riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum augustus 2016 - zomer 2017

De Bilzerbaan (N2) vanaf de gemeentegrens met Bilzen (Tombestraat) tot aan het kruispunt met Molenpoel wordt opnieuw aangelegd. Over de volledige lengte komt er een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en veilige fietspaden. In het landbouwgebied tussen Mopertingen en Veldwezelt komen vrij liggende fietspaden die door groen van de rijbaan gescheiden zijn. In de bebouwde kom, vanaf het kruispunt met de omloopstraat, zullen de fietspaden aan de rijweg grenzen. De werken starten in augustus 2016 en duren ongeveer een jaar.

Verloop van de werken

Voordat de heraanleg van de Bilzerbaan kan starten, gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verplaatsen en vernieuwen. Deze werken vinden voornamelijk in de bermen plaats, waardoor het verkeer op de BIlzerbaan steeds in beide richtingen door kan rijden. Ter hoogte van de werkzone is plaatselijk wel beurtelings verkeer nodig. Dit wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten die steeds samen met de werkzone opschuiven. De nutswerken beginnen op 2 augustus en duren ongeveer 3 maanden.

Aansluitend vatten de eigenlijke infrastructuurwerken aan. De Molenpoel wordt als eerste aangepakt. Van midden oktober tot aan het kerstverlof wordt hier de riolering en de wegenis vernieuwd. In 2017 beginnen de werken op de Bilzerbaan. In 3 etappes schuift de werfzone op van Veldwezelt richting Mopertingen. Daarbij pakken we telkens eerst de noordelijke weghelft (kant even huisnummers) aan en vervolgens de zuidelijke weghelft (kant oneven huisnummers). Zo blijft er steeds één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer richting Maastricht.

Omleiding richting Mopertingen

Vanaf begin 2017 tot het einde van de riolerings- en wegeniswerken (zomer 2017) kan enkel het verkeer vanuit Mopertingen richting Maastricht voorbij de werfzone rijden. In de andere richting zal er zolang een omleiding gelden via de Kiezelweg (N78), Maastrichtersteenweg (N79), Bilzersteenweg (N745) en Rode Kruislaan (N758).

Handelaars bereikbaar

De handelaars langs de Bilzerbaan blijven bereikbaar tijdens de werken. Vanuit Bilzen/Mopertingen kan dit via de normale weg. Wie vanuit Lanaken of Maastricht komt, kan een lokale omleiding volgen via Strodorp, Sint-Antoniussteeg en de ruilverkavelingswegen. Volg de bordjes Handelaars Bilzerbaan.